Záujmový krúžok z anglického jazyka - Angličtina hravou formou

 

Kedy? - Každú nepárnu stredu v mesiaci

            / 5.10., 19. 10., 2.11., 16.11., 30.11..../

Vyučujúci: Ing. Marcela Kováčiková