NAŠA TRIEDA: LIENKY

                                           Školský rok 2018/19

Počet detí: 18, Chlapcov: 6  , Dievčat: 12 

Zoznam detí:

1.Kristína Kiara B.

2. Margaréta B.

3. Dávid D.

4. Barbora M.

5. Johana Michaela K.

6. Emma M.

7. Igor C.

8. Adela S.

9. Monika K.

10. Michal O.

11. Lukáš V.

12. Júlia J.

13. Teo B.

14. Klára P.

15. Peter V.

16. Jasmína Jolana G.

17. Rebeka B.

18. Matias B.