Stravovanie

17.01.2013 13:37

Stravovanie pre materskú školu /obedy, olovrant/ zabezpečuje školská jedáleň v Klátovej Novej Vsi.

Číslo telefónu na odhlásenie zo stravovania: 038 5420 267

                                                                       0908 285 125

Vedúca školskej jedálne: p. Kosačová

Stravné jednotky:

Obed a Olovrant - 0,81 Eur / deň

Raňajky - 0,40 Eur / deň

—————

Späť